יום שישי, 5 ביוני 2015

בהעלותך: איך לבנות את בית המקדש?

פרשת המקדש || פרשת בהעלותך תשע"ה | שמואל בן חמו

מה משמעות העמוקה של הדלקת המנורה? 
איך מעשה האדם יכול להביא את השכינה?

מאת: שמואל בן חמו

פרשת בהעלותך מתחילת בעבודת המנורה במשכן. נתמקד בפסוק השני של הפרשה ובעזרת פירוש ה"שפת אמת" ננסה להבין את משמעות מצוות הדלקת המנורה. נראה גם איך המצוות משפיעות למעלה בשמים ואיך הכל מתחבר למצוות בנין בית המקדש בימינו. 

בְּהַעֲלֹתְךָ, אֶת-הַנֵּרֹת, אֶל-מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה, יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת. (במדבר ח,ב). 

רש"י שואל למה התורה משתמשת בלשון של העלאת הנרות ולא של הדלקת הנרות? הוא עונה כך: "על שם שהלהב עולה כתוב בהדלקתן לשון עליה שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה." (רש"י במדבר ח,ב). 

דברי רש"י נראים פשוטים ומובנים, אבל בעל השפת אמת מגלה לנו את עומק דבריו. ה"שפת אמת" כתב שבכל דבר יש חלק אלוקי בתוכו. בידי האדם לעורר את הנקודה האלוקית הזאת כדי לגלות לעולם את האור. 

מתי האור מתגלה במעשה האדם? 

כאשר האדם עושה מעשה לשם שמים, ללא שום מחשבה זרה אז האור המוסתר יכול לצאת לפועל ולהתגלות. זאת בעצם המשמעות של עבודת המנורה בבית המקדש. הפסוק כותב בְּהַעֲלֹתְךָ, אֶת-הַנֵּרֹת כדי להבהיר לנו שכל מעשה האדם יכול להשפיע על עולמות עליונים כאשר מתכוונים לכך. הפעולה היא מעשה ההדלקה אבל התוצאה היא העלאת הנרות המפיצות אור בכל העולמות. 

"וכשהאדם עושה מעשה לשם שמים שכוונתו שיהיה נעשה כבוד שמים עי"ז מתעורר האמת כי מצא מין את מינו וניעור. וזהו בהעלותך כי כל דבר נקרא נר שהוא כלי לאור הדולק בו שיש נקודה אש ואור בכל דבר והאדם יכול להעלותו במה שמכוון להיות עולה...." (שפת אמת, בהעלותך שנת תרל"ג ). 

עכשיו ניתן להבין את עומקם של דברי רש"י: "שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה". עלינו לעשות מעשים כדי שיאירו וישפיעו לטובה סביבנו. 

הקב"ה נתן לנו את המצוות כדי שהמעשים שלנו ישפכו אור בעולם הגשמי. נראה לומר שהדלקת המנורה היא דוגמא מוחשית עבור שאר המצוות. עבודות המקדש מהוות מקור של הפצת אור וקדושה בעולם. 

העולם נמצא בחושך כאשר עבודות המקדש אינן מתקיימות. 

המדרש רבה מביא משל נפלא המראה לנו עד כמה הקב"ה מחבב את מעשה האדם בכל מה שנוגע לבנין בית המקדש. 

" למה הדבר דומה למלך שהיה לו אוהב אמר לו המלך תדע שאצלך אני סועד אלא לך ותקן לי הלך אוהבו והתקין מטה של הדיוט מנורה של הדיוט ושלחן של הדיוט כיון שבא המלך באו עמו שמשין סיבבו מיכן ומיכן מנורה של זהב לפניו כיון שראה אוהבו את כל הכבוד התבייש והטמין את כל מה שהתקין לו שהיה הכל הדיוטות א"ל המלך לא אמרתי לך שאצלך אני סועד למה לא התקנת לי כלום אמר לו אוהבו ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והטמנתי כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי הדיוטות אמר לו המלך חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך וכן הקדוש ברוך הוא כולו אורה שנא' (דניאל ב) ונהורא עמיה שרא והוא אמר לישראל התקינו לי מנורה ונרות מה כתיב שם (שמות כה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שם) ועשית מנורת זהב טהור כיון שעשו באת שכינה..." (מדרש רבה במדבר טו,ח). 

אנחנו רואים מהמשל הזה, שהשכינה שורה רק לאחר עשייה מצד האדם. לאחר שבני ישראל בנו את המנורה, המזבח, כלי המקדש והמשכן, אז באה השכינה. 

הקב"ה מחשיב יותר את המקדש של מטה מאשר המקדש של מעלה. האם הקב"ה צריך את האור של המנורה שלנו

בוודאי שלא! אלא הוא רוצה שנקבל את מלכותו ונפיץ אותה בכל העולם. העיקר הוא מעשה האדם המשפיע על השמים. 

לכן ללא מעשים למטה למען בנין בית מקדש לא יהיה בית מקדש למעלה. אולי בית המקדש השלישי ירד מן השמים, אבל רק לאחר שנבנה אותו על הארץ, בהר הבית. 

האם זה כבוד המלך שהוא יבנה לעצמו ארמון! הנתינים שלו צריכים לבנות לו ארמון הראוי לגדולתו. 

כך לגבי בית המקדש, האם יתכן שהקב"ה- מלך מלכי המלכים יבנה לעצמו בית? מי שמצפה שבית המקדש ירד מוכן מן השמים ללא מעשים מצידנו, אז אולי יבקש גם מהקב"ה שישמור את השבת או שיטול לולב במקומו! 

בעל ה"שפת אמת" משווה את המצווה לנר. כאשר האדם צריך לעשות מעשה של מצווה ולהכין את הנר, ולאחר מכן הקב"ה מוסיף את האור. כמו שכתוב בספר משלי: כִּי נֵר מִצְוָה, וְתוֹרָה אוֹר; וְדֶרֶךְ חַיִּים, תּוֹכְחוֹת מוּסָר (משלי ו,כג). 

השכינה יכולה להתגלות רק לאחר מעשה האדם. 

" כי באמת הכל שלו וגם כח המצוה הוא רק לעורר שורש המצווה למעלה על ידי הכנה של המצוה למטה. וזה בפרט כל מצוה הנקראת נר כמו שכתוב נר מצוה והאור הוא מה' יתברך. " (שפת אמת, בהעלתך שנת תר"מ). 

ראינו עד כמה מעשה האדם הוא קריטי להשראת השכינה. הקב"ה נתן לעם ישראל כח עצום, כאשר כל מעשינו בעלי השפעה גדולה, במיוחד בכל מה שקשור למקדש. 

הגויים הבינו את זה היטב, לכן הם עושים הכל כדי להרחיק אותנו מהר הבית, מונעים מאיתנו תפילה בציבור ומאיימים במלחמת דת נגד מדינת ישראל. 

ממצוות הדלקת המנורה, ניתן ללמוד איך יבנה בית המקדש השלישי. ראשית נבנה את הכלים והמבנה ואז הקב"ה ישרה את השכינה לעיני כולם בב"א.הגיליון מוקדש לרפואתה השלמה של משה בן איבון פתחון ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה 

לקריאת מאמרים נוספים : WWW.OTZMA1.BLOGSPOT.COM

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה