יום רביעי, 2 בנובמבר 2016

ראש חודש מרחשוון - למתק את המר

למתק את המר || הלל ויס

פרופ' הלל ויס ידיו רב לו בחידוש תודעת עבודת המקדש  אין חודש בשנה שפרופ' ויס לו מצא בו הקשר ללימוד ותרגול של עבודה נוספת מעבודות בית מקדשנו  בחודש מרחשוון, בו הימים מתקצרים ונראה שהחושך גובר על האור, עוסקים במסיק הזיתים לשמן זית זך כתית למאור  להאיר את המקדש  להאיר את העולם  הנה דברי עידוד שכתב פרופ' ויס לעוסקים במלאכת הקודש

מסיק זיתים לשמן למנורת המקדש בשנת תשע"ה

↓ מאת: פרופ' הלל ויס

בחודש מרחשוון אנו עוסקים במסיק לשם שמן המנורה. שמן זית זך כתית למאור- זו השנה הרביעית.

היונה של נוח עפה להר המשחה הוא הר השמחה, הר הזיתים להביא עלה זית טרף בפיה כי בארץ ישראל לא היה המבול. זהו רמז לימות עולם לאחרית הימים שעל אף מלחמת גוג ומגוג הצפויה ממש עכשו יעמדו רגליו של הקב"ה על הר הזיתים והוא יגן כציפורים עפות על עמו ישראל ולא יהיה מבול.

כבר ניבא הנביא : לעת ערב יהיה אור. 

כל שנה למדנו תילי תילים של הלכות מכוח המעשה של הפקת שמן המנורה הטהורה השונה משמן זית כתית שאינו זך שהוא שמן המנחות. כי מחמת הטחינה בריחיים או בקורה, מחמת הסחיטה מתערבים בו שמרים, חומרים זרים מן החרצן ומן הקליפה שמעכירים ולו במקצת את השמן ואילו האור היוצא מן המנורה הוא אור בראשית לכל באי עולם, אור התורה, ועינינו עם ישראל ראו ולא זר. 

אנו תקווה שבכל הארץ, ארץ ישראל יעסקו כל בתי הספר, גני הילדים, המשפחות, והקהילות, הנערים והנערות במסיק בקדושה ובטהרה כהלכה לשם הפקת שמן המנורה ויביאו את שמנם לבית האוצר כדי שתיווצר כמות של כארבע מאות ליטרים שמן לפחות מפני שבעזרת השם יתברך כאשר יאירו עיני שכלם וכוחות נפשם לבם של ישראל ושל אומות העולם יצוק עליהם ה' רוח טהרה, רוח חן ותחנונים וירוצו מיד להדליק המנורה בעזרה עם הכהנים הקדושים ולא ייהנו מההיתר של טומאה שהותרה בציבור או דחויה אלא יאמרו לקב"ה קיימנו "והכינו את אשר יביאו". לא עבדנו עליך ולא טמנו ידינו בכיסים. התכוונו! 

ושוב לא תחדל המנורה מלהאיר מן הנר המערבי לכל באי עולם כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. 

ותמתק מרירותו של חשוון ושוב לא תגיד היונה הפותה יהיו מזונתי מרים כזית כי מתוק האור לעיינים ומרפא ללב והיה עלהו לתרופה.. 

לעת ערב יהיה אור. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה